שיעורים בספר הכוזרי – סט 2 כרכים

"ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו"
(הגאון רבי אליהו מוילנא זצ"ל)

הרב אורי שרקי

מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו.
ריה"ל (רבי יהודה הלוי) החליט לכתוב את הכוזרי על מנת להבהיר לכל
את היסוד הלאומי של היהדות, מעבר ליסוד הדתי.
מיהו עם ישראל? מהו ייחודו על פני העמים? נראה שעבור הקורא הישראלי בן זמננו,
הדיון שדן הרב שרקי בשאלות אלו, רלוונטי מתמיד.
הספר כתוב בסגנון ייחודי הכורך יחד עומק ופשטות.

הרב שרקי מרצה בכיר במכון מאיר, רב קהילת בית יהודה בירושלים, יו"ר "ברית עולם".
הרב שרקי היה חניכם של כמה מגדולי הרוח של היהדות בת זמננו:
הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב בנימין אשלג, הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו).

160.00