שישה מסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב

ביאורים חידושים ופירושים על שישה ממעשיות רבי נחמן

הרב עדין שטיינזלץ

שער הכנה ללימוד סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב
בליווי ביאורים, חידושים ופירושים על פי תורת החסידות לשישה מסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב.
רבי נחמן שחווה משברים אישיים, נידויים ואסונות, היה מוטרד מהפער שבין כמיהת האדם לשלמות לבין העולם השבור, הלא-גאול.
סיפוריו עוסקים אפוא בנושאים כגון תיקון העולם, גאולת האדם ונפשו, משברים וייסורים, חיים ומוות ואפילו מימוש עצמי.
ספר זה משמש היכרות ראשונית ומרתקת עם שישה מסיפורי המעשיות של רבי נחמן,
עליהם העיד רבי נחמן בעצמו כי הם מסוגלים לעורר את האדם משנתו הרוחנית.

כריכה רכה

45.00