שלש אגרות הבעל שם טוב

ליקוטים מאירים ופירוש קבלי מעמיק
לאגרות שכתב הבעש”ט

הרב שיינברגר שליט״א

שלש אגרות שנותרו מהבעש”ט
עם ליקוטים וביאורים ופירוש “דרך קצרה”
כללים גדולים ובסיסיים בעבודת ה’, שנזכרים הרבה בספרי עבודה וחסידות.

פירוש מיוחד ועמוק מאת כ’ הרב שיינברגר שליט”א לפי הקבלה.

כריכה קשה

70.00