שם משמואל – על חמישה חומשי תורה, מועדים והגדה של פסח

סט 6 כרכים
מאת האדמו”ר מסוכוטשוב

רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב

רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב היה האדמו”ר השני בחסידות סוכטשוב,
מחבר הספר “שם משמואל” על התורה ומועדי השנה.
בנו היחיד של רבי אברהם בורנשטיין (מייסד חסידות סוכטשוב) ונכדו של הרבי מקוצק.
שימש כאדמו”ר נערץ בחייו, ותורותיו המקוריות, ובעיקר ספרו “שם משמואל“,
תפסו מקום מרכזי בארון הספרים החסידי גם לאחר מותו.

420.00