ספר תהילים

המפורש
כוונת ישראל

ספר תהילים המפורש כוונת הלב
כולל פרוש נפלא על דרך הפשט,
בתוספת הערות רבות והקדמות מאירות לכל פרק

כריכה קשה מהודרת

25.00