תומר דבורה עם פירוש ״ויאמר משה״ / פורמט כיס

תיקון המידות בדרך י"ג מידות הרחמים ועשר הספירות.

רבי משה קורדבירו

אחד מספרי המוסר והקבלה העמוקים והנפלאים ביותר, המסביר את הדרך לדביקות בבורא על-פי י"ג המידות ועשר הספירות. את הספר חיבר המקובל רבי משה קורדבירו זצוק"ל, רבו של האר"י הקדוש, ומצורף לו ביאור "ויאמר משה" מאת הרב מרדכי שיינברגר שליט"א, המבאר כל מילה בספר בדרך קצרה אך שווה לכל נפש.
נאמר בשם אחד מגדולי החכמים, שספר זה הוא סגולה בדוקה לכל מחלה, ובפרט כנגד המחלה הנוראה, רחמנא לצלן.
השל"ה הקדוש כתב: "כל מי שרגיל (לקרוא) בספר הזה – מובטח לו שהוא בן העולם הבא".
חובה לכל אדם המעוניין בהתפתחות רוחנית אמיתית, עבודת הנפש ותיקון המידות.

כריכה קשה, פורמט כיס

40.00