תומר דבורה

תיקון המידות
בדרך י”ג מידות הרחמים ועשר הספירות

כיצד יש לנהוג בין אדם לחברו
עם פירוש ״ויאמר משה״

 

רבי משה קורדבירו

ספר “חובה” לכל אדם המעוניין בהתפתחות רוחנית אמיתית,
עבודת הנפש ותיקון המידות.
אחד מספרי המוסר והקבלה העמוקים והנפלאים ביותר,
המסביר את הדרך לדביקות בבורא על-פי י”ג מידות הרחמים ועשר הספירות.
את הספר חיבר המקובל רבי משה קורדבירו זצוק”ל, רבו של האר”י הקדוש,
ומצורף לו ביאור מופלא “ויאמר משה”
מאת הרב מרדכי שיינברגר שליט”א, המבאר על דרך הפרד”ס.

נאמר בשם אחד מגדולי החכמים, שספר זה הוא סגולה לכל מחלה,
ובפרט כנגד המחלה הנוראה.
השל”ה הקדוש כתב: “כל מי שרגיל (לקרוא) בספר הזה –
מובטח לו שהוא בן העולם הבא”.

כריכה קשה

70.00