תורת המגיד מזלאטשוב

על סדר התורה, מועדי השנה
וערכי עבודת ה'

רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב

רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, מכונה "המגיד מזלוטשוב".
מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש.

על פרשות התורה, מועדים, הלכות הפסח וערכים בעבודת ה'

50.00