תיקון הכללי מהודר – עור חום בהיר

כולל תיקון חצות, דברי התעוררות, תפילות לקברי צדיקים
מנחה וערבית וברכת המזון נוסח ספרד ועדות המזרח

50.00