ספר התניא עם פירוש ״תולדות אדם״ של הרב מרדכי שיינברגר שליט"א

פירוש התניא בדרכו של "בעל הסולם"
הרב אשלג  ייחודי ומיוחד
רבי שניאור זלמן מלאדי

ספר התניא, מספרי היסוד של החסידות והספר המרכזי של חסידות חב"ד,
עם פירוש ״תולדות אדם״ של הרב שיינברגר שליט"א.

הספר מכיל את הטקסט המקורי, עם צורת הדף המקורית.
פירוש ייחודי ומאיר של "התניא" ע"פ דרכו של הרב אשלג "בעל הסולם"
בתוספת ליקוטים מגדולי הקבלה והחסידות

עבה במיוחד (קרוב ל-800 עמודים)

כריכה קשה

120.00