תלמוד עשר ספירות – עם פירוש ״פנים מבוארות״ ו”אור יושר”- כרך ג’

ביאור הרב אשלג זצ”ל
על עיקרי חכמת הקבלה

מהאר”י הקדוש
הלב של לימוד הקבלה

הרב יוחאי ימיני

כרך זה מקביל לחלקים ז׳-ח׳ של תלמוד עשר הספירות המקורי.

פירושו של “בעל הסולם”, הרב יהודה לייב הלוי אשלג זצ”ל, על עיקרי חכמת הקבלה “עץ החיים” מהאר”י זצ”ל. פירוש זה נחלק לשניים :
* אור פנימי – ביאור מקומי לכל המילים והעניינים הקשים והסתומים שבדברי האריז”ל, המובאים בכל דף ודף, בפשטות ובבהירות רבה.
* הסתכלות פנימית – ביאור היקפי לכל עניין ועניין בהרחבה רבה המיישב ומקרב אל הדעת של כל מעיין בינוני המתקרב אל החכמה.

לפירוש זה נוספו ביאורים מיוחדים מפי הרב יוחאי ימיני:
* פנים מבוארות – ביאור ה”אור פנימי” משולב בדברי האריז”ל המסכם ומחדד את ההבנה.
* אור יושר – הרחבה ויישוב מקומות מוקשים בתלמוד עשר הספירות.

הרב יוחאי ימיני עומד בראש כולל “אור בראשית” ללימודי קבלה, וכן מלמד במרכז ‘מודעות’ את תלמוד עשר ספירות. תלמיד חכם, שנון ומלא ח”ן (חכמת נסתר).

מהדורה חדשה עם ביאורים נוספים.
כריכה קשה

75.00