תשובה

עצות והדרכה לחוזרים בתשובה להתמודדות עם סוגיות ואתגרים שונים

הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ

ספר זה בא לסייע בעצה טובה ובהדרכה בכמה מן הסוגיות הקשות בדרכו של החוזר בתשובה.
חלקם קשיים מעשיים – כיצד לנהוג במקרים מסויימים, וחלקם המכריע עקרוניים – מה טעמן של הלכות ומה הן נקודות הקישור ביניהן. וכיוצא באלה הבעיות הרוחניות והנפשיות שאדם מתלבט בהן במהלך דרך התשובה – בינו ולבין עצמו, בינו לבין משפחתו, בינו לבין החברה הסובבת אותו.
אין ספר זה נסיון לשכנע אנשים לחזור בתשובה, אלא רק לסייע לאלה שהגיעו לידי הרהור של תשובה, ושמנסים ללכת בדרך זו.

כריכה קשה

50.00