350 מילה

פרשות, הפטרות ומאמרי אמונה

הרב אורי שרקי

אסופת מאמרים על 55 פרשות ו-61 הפטרות
ועוד מאמרים העוסקים בשורשי האמונה.
כל מאמר בן 350 מילים.
בדרכו הייחודית והמעמיקה מבאר הרב שרקי, מבכירי רבני הציונות הדתית,
את החומש ואת יסודות היהדות,
תוך שימת דגש על המימד הלאומי – היסטורי
ועל השלכותיו האקטואליות,
בלשון השווה לכל נפש.

70.00