"כשאדם סובל ייסורים אל יאמר שרע לו, כי מהבורא לא יבוא דבר רע. ראשי לומר כי מר לו, שכן יש תרופה שאמנם היא מועילה אבל היא מרה"

מרכז מודעות

אודות הכותב

מרכז מודעות