"מקום שהמחשבה של אדם מגעת – שם הוא כולו"

מרכז מודעות

אודות הכותב

מרכז מודעות