ספר הזהר על ברית מילה

עם פירוש "הסולם"

רבי שמעון בר יוחאי
ליקוט דברי הזהר הקדוש, תיקוני זהר וזהר חדש
על כל ענייני ברית מילה
עם הביאור הנפלא של "בעל הסולם"

כריכה קשה

70.00