ספר הזהר על השבת

עם פירוש "הסולם"

רבי שמעון בר יוחאי
ליקוט נפלא מכל ספר הזהר הקדוש על ענייני שבת
טעמיו, מנהגיו והליכותיו
ערוך לפי נושאים, עם פירוש הסולם.

כריכה קשה

70.00