חמשה חומשי תורה

באותיות גדולות ומאירות עיניים
עם פירוש רש"י בעברית, כולל ההפטרות

מומלץ בכל בית בישראל

35.00