לב השמים שיחות וסיפורים

הרב קרליבך
על חנוכה

שמואל סיוון

שיחות וסיפורים מפי ר' שלמה קרליבך,
על חנוכה ונושאים שונים,
ערוכים מתוך סמינריונים ושיעורים מצולמים ומוקלטים.

65.00