לקוטי תפילות – רבי נחמן מברסלב

בתוספת "תיקון הכללי"
ותפילות לזמני השנה שבת, יום טוב וראש חודש

רבי נחמן מברסלב

ספר עב כרס במיוחד
קובץ תפילות המיוסדות "על הסדר"
בהתאם לתורותיו של רבי נחמן מברסלב
בספרו המפורסם "לקוטי מוהר"ן"

"רבנו הזהיר אותנו כמה פעמים, בכמה מיני לשונות, לעשות מהתורות תפילות.
ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. ואמר, שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך,
כמו אלו השעשועים שנעשים מתפילות אלו שעושים מהתורות…"

65.00