מהות הדת ומטרתה

ספר לימוד יסודי וחשוב להבנת דרכו ומשנתו של בעל הסולם

הרב אברהם ברנדוויין

הספר נכתב ע"י הרב אברהם ברנדווין, כפירוש למאמר קצר בשם זהה
של הרב המקובל יהודה אשלג זצ״ל ״בעל הסולם״, בספרו "מתן תורה".
ספר זה מבאר בצורה מרתקת את המאמר,
מרחיב, ונותן תמונה מקיפה של התיקון האישי והחברתי שעלינו לעשות,
ותוך כדי כך מלמד יסודות עמוקים בתורת הקבלה.
הביאור בתוספת הערות, מראי מקומות ומובאות ממאמרי חז"ל
ומהמדרשים וכן מספרי קבלה מחשבה וחסידות.

כריכה קשה

80.00