סדר הפרשת חלה

כולל נוסח ספרדי ונוסח אשכנזי 

ברכת הפרשת חלה מהודרת בזכוכית

עם רגליים להנחה על השולחן
ועם אפשרות לתלייה על הקיר

40.00