סידור שפתי תפתח

סידור קול אליהו על פי פסקי מר"ן הראשל"צ
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
בתוספת ביאורים ופרושים

כריכה קשה

50.00