פניני הלכה – מועדים

יום טוב, חול המועד, חג השבועות

הרב אליעזר מלמד

מבין הנושאים בספר:
דיני עשה ביום טוב, כללי המלאכות,
הבערה, כיבוי וחשמל
מדיני יומטוב, עירוב תבשילין,
מצוות חול המועד, היתרי עבודה במועד
ועוד ועוד

45.00