פני דוד על פרשיות התורה

למרן חיים יוסף דוד אזולאי
"החיד"א"

רבי חיים יוסף דוד אזולאי

הרב החיד"א חיבר כתשעים ספרים בכל מקצועות התורה –
ספרי הלכה וקבלה, דרוש ומוסר, תפילות וחידושים

"העיון בספרי החיד"א דומה לכניסה לפרדס אשר בו עצים מכל המינים.
רצונך קטוף מפרי זה, רצונך, הרי לפניך זן אחר"
(המלבי"ם בהסכמתו לספר "שם הגדולים")

עמוק וגבוה.

40.00