קצור שלחן ערוך השלם מנקד

עם הגהות ממשנה ברורה
קצור מסגרת השולחן
מצוות התלויות בארץ
ציורים וטבלאות
שיעורים ביאורים וזמנים
מחולק לימי השנה

הרב שלמה גאנצפריד זצ"ל

כל השונה הלכות בכל יום
מובטח לו שהוא בן עולם הבא

55.00