ספר תהילים קטן מהודר

עם מנחה, ערבית ונשמת כל חי

ספר תהילים עם מנחה ערבית ונשמת כל חי
אותיות גדולות
קל ונוח לנשיאה בתיק

כריכה קשה מהודרת
פורמט כיס

20.00